Utdanning tilpasset ditt behov

Nettbaserte kurs for for både bedrifter og privatpersoner.
Vi er også godkjent som opplæringskontor.

FagSenteret ønsker at kursdeltakerne skal ha en interessant og motiverende opplevelse. Nøkkelord for FagSenteret er inspirasjon, delaktighet, nytenkning og individuell tilpasning.

Fleksible studier

Kvalifiserte lærere med praktisk yrkeserfaring

Disse er lektorer, foredragsholdere fra næringslivet og/eller er valgt på grunn av deres egenskaper som foreleser.

Vi samarbeider med: