ÅRSPLAN/PROGRAM FOR DYRLEGEASSISTENTER

Årsplan dyrlegeassistentstudiet

Uke 1 Introduksjon til studiet

   Årsplan

   Praksisplan

   Samlinger og innleveringer

   Om lånekassen og fagbrevet

 

Uke 2-3 Kundekontakt, timeoppsett, kjøpsadferd, renhold, sårbehandling og dyreetikk

   Kundekontakt

   Kjøpsadferd og bestillinger

   Timeoppsett

   Renhold

   Sutur, bandasje og sårbehandling

   Dyreetikk

 

Uke 4-5 Rutiner, renhold, utstyr, bandasje og sårbehandling

   Rutiner

   Renhold

   Utstyr

   Suturer

   Bandasje og sårbehandling

 

Uke 6-7 Adferd hund og katt

   Hundeadferd

   Katteadferd

   Adferdsterapi

 

Uke 8-9 Undersøkelser og vaksiner

   Klinisk grunnundersøkelse

   Diagnostisering

   Vaksiner

 

Uke 10-11 Operasjon, anestesi og eutanasi

   Forberedelse til operasjon
Anestesi og overvåkning
Eutanasi
Sorgprosessen

 

Uke 12-13 Laboratorie, prøvetaking, biologisk prøvemateriale og injeksjoner

  Blod og lymfe

   På laboratoriet

   Prøvetaking

   Forsendelse av biologisk prøvemateriale

   Injeksjoner

 

 

Uke 14-15 Parasitter, sykdommer og rasetypiske problemer

   Hundesykdommer

   Kattesykdommer

   Parasitter

   Smittsomme infeksjonssykdommer

   Rasetypiske problemer

 

 

Uke 16-17 Kattunger, valper, drektighet og fødsel. Tenner

   Valper

   Kattunger

   Avl og oppdrett

   Drektighet og fødsel

   Tannanatomi

   Tannsteinsfjerning

 

 

Uke 18-19 Hest, kanin og andre dyr

   Kanin

   Hest

   Rotter

   Reptiler

 

 

Uke 20-21 HMS, roller i klinikk, og journalføring

   HMS

   Roller i klinikk

   Journalføring og utfylling av kjæledyrpass

Uke 22-23 Ernæring

   Grunnleggende ernæring

   Om ernæring fra Tone i Farmina

   Om ernæring fra Dag i Royal Canin

   Leddproblemer og ernæring

 

 

Uke 24-25 Ernæring fortsetter

   Nyrer og urinveier

   Overvekt

   Osteoartritt og artroser

   Gastrointestinale lidelser

   Hudproblemer

   Om ernæring fra Heidi i Hill’s

 

 

Uke 26-28 Forelesinger med May Linn

   Mottak av pasienter og håndtering av dyr

   Kundeservice

   Akutt vs. ikke akutt

Uke 29-31 Forelesinger med May Linn fortsetter

   Anatomi og fysiologi

   Organsystemer

   Felleskatalogen

Uke 32-34 Forelesinger med May Linn fortsetter

   Mottak av pasienter

   Dyreadferd

   Regler i klinikken og dyrehelsepersonelloven

   Akuttsituasjoner og førstehjelp

 

Uke 35-37 Forelesinger med May Linn fortsetter og forelesninger med Tiger

   Oppstalling og operasjon

   Anestesiutstyr, overvåkning og medisinutregning

   Oppbevaring og håndtering av legemidler

   Legemiddeladministrering

 

 

Uke 38-44 Forberedelse til eksamen

   Om eksamen

   Forberedelse til hjemmeeksamen

   Øvelsesoppgaver

 

Oversikt

Første samling 25.08(kveld)-26.08(dag):

Tema– drektighet, avel og stell

Mottak av pasienter, telefonsamtale og timebestilling

 

Andre samling 13.10(kveld)-14.10:

Tema– Dyreadferd og dyreetikk

Hund, katt, hest

Tredje samling 24.11(kveld)-25.11:

Tema– Renhold, forberedelse og oppgaver ved operasjon

Anatomi og sykdomslære

Fjerde samling 19.01(kveld)-20.01:

Tema– Hva er akutt og ikke akutt

Vaksinasjon, laboratoriearbeid og rutiner i klinikk

Femte samling 01.03(kveld)-02.03:

Tema– Ernæring og ernæring ved sykdommer

Anatomi og sykdomslære 

Sjette samling 12.04(kveld)-13.04:

Tema– Tannpleie. Medisinhåndtering. Hva er din oppgave og ikke. Forberedelse til eksamen

Vi ønsker våre studenter velkommen til samling

Kontakt oss

Hvis du ikke har mottatt svar på søknaden innen tre virkedager eller får feilmelding, så gjerne en mail til elev@fagsenteret.com.