Butikkleder

Utdann deg til butikkleder ved FagSenteret

Ønsker du å søke på lederstillinger innenfor butikkyrket? Da kan Butikkleder-utdanningen ved FagSenteret være riktig valg for deg! Utdanningen i butikkledelse er tilpasset deg som ønsker en karriere innen varehandel.

Dagens utvikling stiller stadig sterkere krav til kunnskap. Ved å studere butikkledelse ved FagSenteret vil du få den nødvendige kunnskapen du trenger for å utvikle deg til å bli en bedre leder. Gjennom butikkleder-studiet vil du tilegne deg kunnskap til å jobbe som leder og ha ansvar for personell, lønn

Hvilke yrkesmuligheter gir studiet?
Utdanningen gjør deg kvalifisert til å søke på lederstillinger innenfor butikkyrket eller tilsvarende. Utdanningen skal gi deg solide og grunnleggende kunnskaper i Butikklederfaget, samt en teoretisk og faglig god bakgrunn som vil være til nytte innenfor arbeid i butikk. Behovet for ledere med faglig bakgrunn er sterkt ønsket innen varehandelen.
Hva lærer jeg?

Faglig innhold i studiet:

PERSONALLEDELSE

 • Kommunikasjon med ansatte 
  og kunder
 • Personalsamtale og motivering av ansatte
 • Salgslederen ‐ hvordan få til god lagånd og samspill på arbeidsplassen?
 • Servicelederen ­‐ særtrekk og kvalitet ved service
 • Etikk og normer
 • Arbeidspsykologi og teamarbeid
 • Delegering
 • Betydningen av å sette opp mål og 
  hvordan nå dem
 • Hvordan håndtere konflikter
 • Kompetanseutvikling
 • Organisasjonsutvikling
 • Rekruttering og utvelgelse av personal

BRANSJEKUNNSKAP I DETALJHANDELEN

 • Kundegruppe til rett varegruppe ­‐ Leverandørkunnskap
 • Forhandling med kjede, leverandører 
  og bank
 • Varekunnskap

MARKEDSFØRING OG KUNDEBEHANDLING

 • Butikkenes beliggenhet og 
  tilgjengelighet
 • Kundegrunnlag og segmentering.
 • Behov og etterspørsel av varer i 
  markedssonen.
 • Markedsstyring
 • Markedsundersøkelser
 • Produkt-­‐/Sortimentutvikling
 • Distribusjon
 • Prissetting
 • Markedsovervåking
 • Markedsstrategier
 • Kundeveiledning og kjøpsadferd
 • Mersalgstrategi
 • Salgsprosessen

MARKEDSFØRING OG LOVVERK

 • Praksis mot leverandører og kunder
 • Lovtekst

ØKONOMI

 • Hvordan påvirker kostnadene det 
  økonomiske resultatet
 • Tolkning og føring av driftsregnskapet
 • Produktkalkyler og prissetting av varer for salg
 • Finansiering og lønnsomheten i butikk
 • Budsjettering og økonomisk 
  planlegging
 • Skatt og lønn
Organisering av studiet

Nettstudiet består av fagstoff på en læreplattform. Alt av oppgaver, informasjon, lydklipp og faglitteratur vil ligge på læringsplattformen. Det vil også være mulighet for å sende e-post og legge inn beskjeder på plattformen. Elever ved FagSenteret kan bruke plattformen til å utveksle erfaring med andre elever, samt til å støtte hverandre gjennom studiet. Veiledning vil kunne foregå på plattformen, men også over mail eller telefon.

Diplom og salgsfagbrev

Fagstoffet deles inn i to deler; salgsfaget og butikkledelse Det deles ut avsluttende diplom med karakter og sammendrag av gjennomgått pensum. Gjennomføring av eksamen i salgsfaget gjøres ved å melde seg opp til praksiskandidat ved nærmeste videregåendeskole. Gjennomføringen av salgsfagbrevsprøven utføres senere i bedrift og gir et offentlig godkjent salgsfagbrev for elever med godkjent praksis som praksiskandidat. 

Å arbeide som butikksjef

I arbeidet som butikksjef/butikkleder bør du ha interesse for arbeid i varehandelen, samt like å møte mennesker i kjøp- og salgssituasjoner. Som butikksjef arbeider du tett på dine medarbeidere og leverandører, og du bør derfor like å samarbeide med andre.

Opptakskrav/Søknad

Generell studiekompetanse eller realkompetanse og/eller 5 års erfaring innen relaterte yrker og/eller fullført 2 årig videregående og fagbrev. Erfaring fra varehandel er fordel.

Sentrale arbeidsoppgaver (erfaring):
 • Kundebehandling
 • Leverandørkontakt
 • Arbeidsrutiner og HMS i butikk
 • Rydding og renhold
 • Opplæring av medarbeidere
 • Regnskapsrutiner
 • Økonomisk oversikt og bestille/fakturere varer
 • Vareplassering
 • Salg, mersalg og markedsføring
 • Reklamasjonsbehandling
Organiseringen av studiet

Det er innleveringsoppgaver og veiledning i den forbindelse flere ganger i løpet av året og antallet tilpasses elevenes nivå. Det vil si at vi gir ut flere oppgaver om elevens nivå viser seg å være for lavt til at vi ser det som sannsynlig at studenten vil bestå en eksamen. Vi veileder med gjennomgang av oppgaver.

Kostnader

Nettstudiene koster 2 500,- pr mnd.

Et års studie vil si kostnad på 33500, minus 10000 (forutsatt LO støtte) = 23500 total kostnad.

Du blir enig med FagSenteret om hele beløpet betales med en gang eller gjennom flere delbetalinger. Kostnaden kan også deles over betalingsordning som utgjør 1000 kr per mnd over tre år.

Hvordan du betaler for utdanningen er opp til deg. FagSenteret har en avtale med DNB Nor om en studielånsordning dersom det er av interesse. LO støtter også fagbrev med 10000 kr for de som er eller blir tilknyttet dem.

Søknad til Butikkleder
Det er 14 dager angrerett ved påmelding på studiet. Etter 14 dager er det bindende påmelding.
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.

Kontakt oss

Hvis du ikke har mottatt svar på søknaden innen tre virkedager eller får feilmelding, så send gjerne en mail til elev@fagsenteret.com.