Dyrlegeassistent

Utdann deg til dyrlegeassistent ved FagSenteret

En dyrlegeassistent skal være med å assistere veterinæren og ha mer kunnskap om det som skjer på undersøkelsesrommene, håndtere dyrene, finne utstyr, anatomi forståelse, forstå blodprøvetaking ol.

Sentrale arbeidsoppgaver
  • Finne frem utstyr og rydde/vaske utstyr og rom
  • Veterinærassistenten må ha kunnskap om anatomi, vaksiner, renhold, kunne bistå under f.eks  tannpleie, anestesi, overvåkning, blodprøvetakning osv. Dermed må du være selvstendig og ha blikk for forefallent arbeide.
  • Medhjelper ved laboratoriearbeidet som krever punktlighet
    og forståelse
  • God på kundeservice
  • Ha oversikt over utstyr
  • Kunne tilrettelegge og hjelpe veterinær/ansatte 
  • Samarbeidsvillig og utadvendt
  • Være nøye med hygiene og renhold
Studiestart

Opptaket skjer fortløpende inntil studieplassene er besatt. Du kan starte når du selv ønsker så lenge du er tatt opp som elev. Vi har 4 digitale samlinger i året i tillegg til digitale forelesninger som er tilgjengelig på nettskolen her sendes også innleveringsoppgavene. Det gis også veiledning og oppfølging over mail og telefon. 

Personlige egenskaper

Du bør ha interesse for medisinske spørsmål, og like å møte nye mennesker. Dyrlegesekretærer jobber i tett samarbeid med andre fagpersoner og bør derfor like å samarbeide med andre.

Erfaringer knyttet til dyrlegeassistentutdanningen

Mange av elevene som utdanner seg hos oss har fått seg jobb som dyrlegesekretær. Vi har utdannet dyrlegesekretærer i 12 år og har i de senere årene fått forespørsler om dyrlegeassistentutdanning. Vi ser behovet for å spesialisere i større grad. Assistentene vil antagelig være ettertraktet da det er mangel på dyrepleiere mange steder slik at man vil fylle behovet med assistenter.   

Denne rollen skal utfylle rollen til veterinæren og dyrepleieren, slik at de skal kunne ha ulike oppgaver i et team. Behovet for mennesker med kjennskap til klinisk utstyr, tilrettelegging og bistand av veterinær før og etter behandling vil være assistenten sin oppgave.

Salgsfagbrevet gir også muligheter med tanke på andre relaterte jobber eller kontorarbeid. Man har også krav på lønn etter lønnstrinn med fagbrev, som er regulert etter statens satser. 

Man kan eventuelt bygge på med dyrlegesekretærutdannelsen om man ønsker dette. 

Kostnader

Studiet koster kr 33 500,-
Dette inkluderer undervisning, veiledning, eksamensavgift hos FS og fagstoff (nettbasert). Dette kan deles over månedsavdrag. Man kan da velge rentefri ordning over 1 år eller søke lån med månedlige avdrag over 3 år. 

Nettstudiene koster 2 500,- pr mnd.
Et års studie vil si kostnad på 33500, minus 10000 (forutsatt LO støtte) = 23500 total kostnad

Du blir enig med FagSenteret om hele beløpet betales med en gang eller gjennom flere delbetalinger. Kostnaden kan også deles over betalingsordning som utgjør 1000 kr per mnd over tre år.

Hvordan du betaler for utdanningen er opp til deg. FagSenteret har en avtale med DNB Nor om en studielånsordning dersom det er av interesse. LO støtter også fagbrev med 10000 kr for de som er eller blir tilknyttet dem.

Søknad til Dyrlegeassistentstudiet
Det er 14 dager angrerett ved påmelding på studiet. Etter 14 dager er det bindende påmelding.

Kontakt oss

Hvis du ikke har mottatt svar på søknaden innen tre virkedager eller får feilmelding, så gjerne en mail til elev@fagsenteret.com.