Dyrlegeassistent

Utdann deg til dyrlegeassistent ved FagSenteret

En dyrlegeassistent/ klinikkassistent skal være med å bistå veterinær og personell i veterinærklinikk. Under utdanningen får man kunnskap om det som skjer i undersøkelsesrommene,  kunne håndtere/forstå dyrene, finne frem riktig utstyr, ha anatomi forståelse, forstå blodprøvetaking og liknende. 

Studer mens du er i jobb eller tilpass dine muligheter

Vi har tilpasset studiet til at du enkelt skal kunne være i jobb mens du studerer. Dermed er samlinger, webinarer og nettskolen lagt opp til at du skal kunne studere på helg/ettermiddag, samt med tilpasset tidshorisont. Det vil si at studietiden kan forlenges uten ekstra kostnad. Det er ikke noe problem å jobbe samtidig som du studerer ved FagSenteret; tvert imot. 

Sentrale arbeidsoppgaver
 • Finne frem utstyr og bistå ved behandling/mottak av pasienter
 • Dyrlegeassistenten må ha kunnskap om anatomi, vaksiner, kunne bistå under f.eks tannpleie, anestesi, overvåkning, blodprøvetakning osv. Dermed må du være selvstendig og ha blikk for forefallende arbeide
 • Punktlighet og forståelse ved laboratoriearbeidet 
 • God på kundeservice og behandling av dyrene
 • Ha oversikt over rutiner og arbeidsoppgaver i klinikken
 • Kunne tilrettelegge og hjelpe veterinær/ansatte 
 • Samarbeide og koordinere arbeide sammen med ansatte i klinikken
 • Være nøye med hygiene, smittevern og renhold
Studiestart

Opptaket skjer fortløpende inntil studieplassene er besatt. Du kan starte når du selv ønsker når du er tatt opp som elev. Vi har 6 digitale samlinger i året og i tillegg til forelesninger som er tilgjengelig på nettskolen. Her sendes også innleveringsoppgavene som studenten får tilbakemelding og karakter på. Det gis også veiledning og oppfølging over mail og telefon.

 

Opptakskrav/Søknad

Du må oppfylle et av de følgende kriteriene eller ha en kombinasjon av disse:

 • Generell studiekompetanse
 • Arbeidserfaring(ikke nødvendigvis fra klinikk)
 • Fullført 2 år VGS(yrkesfag)
Personlige egenskaper

Du bør ha interesse for medisinske spørsmål og like å møte nye mennesker/dyr. Dyrlegeassistenter jobber i tett samarbeid med andre fagpersoner og bør derfor trives med det.

Erfaringer knyttet til dyrlegeassistentutdanningen

Vi har målinger hvor vi ser at elevene som utdanner seg hos oss har fått seg jobb som dyrlegassistent eller i tilsvarende yrker. Fagsenteret har utdannet dyrlegesekretærer og dyrlegeassistenter i 15 år. Vi ser behovet for å spesialisere i større grad. Assistentene vil være ettertraktet i arbeidsmarkedet, da det er mangel på dyrefaglig personell mange steder.

Assistentrollen skal utfylle veterinærer og dyrepleiere, slik at de skal kunne ha ulike oppgaver i et team. Arbeid med å finne frem/renholde klinisk utstyr og bistand til veterinær, før og etter behandling, vil være en del av assistenten sine oppgaver.

I utdanningen er fagbrevet(i salg og service) inkludert. Frivillig å ta og er gratis for de som ønsker å ta dette og er student hos oss. Det gir også muligheter med tanke på andre relaterte jobber eller kontorarbeid. Det kreves relevant erfaring før man kan ta dette. Det kan gjøres mens man tar dyrlegeassistentstudiet eller før/etter. Man har krav på lønn etter lønnstrinn med fagbrev, som er regulert etter statens satser. Som praksiskandidat er det mulighet for å søke lån og stipend i Lånekassen

Man kan eventuelt bygge på med klinikkledelse, dyrlegesekretærutdannelsen eller dyreadferd og kommunikasjon, om man ønsker det.

Oversikt over program for neste år og årsplan

Se: jobbannonser og praksisplasser

Kostnader

Studiet koster kr 33 500,-
Dette inkluderer undervisning, veiledning, eksamensavgift hos FS og fagstoff (nettbasert). Dette kan deles over månedsavdrag. Man kan da velge rentefri ordning over 1 år eller søke lån med månedlige avdrag over 3 år. 

Nettstudiene koster 2 500,- pr mnd.
Et års studie vil si kostnad på 33 500, minus 10500 (forutsatt LO støtte) = 23 000,- total kostnad. Man kan søke lån i 
Statens lånekasse hvis man tar fagbrevet.

Du blir enig med FagSenteret om hele beløpet betales med en gang eller gjennom flere delbetalinger. Kostnaden kan også deles over betalingsordning som utgjør 1000 kr per mnd over tre år.

Søknad til Dyrlegeassistentstudiet
Det er 14 dager angrerett ved påmelding på studiet. Etter 14 dager er det bindende påmelding.
Click or drag a file to this area to upload.

Kontakt oss

Hvis du ikke har mottatt svar på søknaden innen tre virkedager eller får feilmelding, så gjerne en mail til elev@fagsenteret.com.

Søk lån og stipend i Lånekassen

Våre nettstudier kvalifiserer for lån og stipend i Lånekassen. Fagbrevet gir mulighet til å søke fullt lån og stipend for fagbrevordningen som praksiskandidat.