Helsesekretær VG3

Utdann deg til helsesekretær ved FagSenteret

Yrkesfag på videregående nivå VG3- fagbrev

Pris:
kr 35 500,-

Ekskl. bøker

Studietid:
18 måneder

Gjennomføring:
Nettstudier med fleksibel oppstart

Finansiering:
Rentefribetalingsordning hos Fagsenteret
eller lån hos lånekassen

Webinarer og samlinger:
15 på utdanningsportalen og virtuelt klasserom( på helg) eller på opptak på nettskolen

Finansiering:
Rentefribetalingsordning hos Fagsenteret
eller lån hos lånekassen

Helsesekretær utdanning er for deg som har jobbet med administrative oppgaver på legekontor, sykehus, helsesentre eller andre helseforetak, og ønsker autorisasjon. Som Helsesekretær jobber yte service og omsorg ovenfor både pasienter, hjelpe til å ta imot pasienter, utføre kontor- og sekretæroppgaver, og betjene laboratoriet og skiftestue2

Studer mens du er i arbeid

Vi har tilpasset studiet til at du enkelt skal kunne være i jobb, mens du arbeider. Dermed er samlinger og webinarer lagt opp til å kunne ta på helg/ettermiddag samt med tilpasset tidshorisont. Når du har bestått fagprøven kan du søke autorisasjon som helsesekretær. 

Hva lærer du?

I løpet av studiet lærer du mer om kommunikasjon og samhandling, administrative oppgaver og assistanse- og laboratorie- og skiftestuearbeid. 

Utdanningen følger offentlig læreplan for Vg3 helsesekretær. Den omfatter tre kjerneelementer med tilhørende kompetansemål.

Pasientkontakt

Kjerneelementet pasientkontakt handler om å yte service og kommunisere og samhandle med pasienter, pårørende, kollegaer og andre yrkesgrupper. Videre handler det om å gi råd og veiledning til mennesker i ulike livssituasjoner. Det handler også om å forebygge sykdom og helseplager i samarbeid med annet helsepersonell og om å veilede pasienter. Dessuten inngår det å informere om hjelpemidler og om helse- og omsorgstjenester.

Assistanse og administrasjon

Kjerneelementet assistanse og administrasjon handler om å planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere administrative oppgaver. Videre handler det om klinisk assistanse og laboratorie-, skade- og skiftestuearbeid. Det handler også om å bidra til helhetlige og trygge pasientforløp. Videre handler det om regelverk, digitale ressurser og medisinsk-teknisk utstyr og verktøy som er viktige for helsesekretæren.

Sykdom og legemidler

Kjerneelementet sykdom og legemidler handler om sykdommer, symptom på sykdommer og behandlingsformer. Det handler også om hvilke virkninger og bivirkninger legemidler har. Videre handler det om å observere pasienter, rapportere til og samarbeide med annet helsepersonell og bidra til at det blir satt i verk tiltak ut fra tilstanden til pasientene. Å vurdere hastegraden for medisinsk hjelp inngår også.

 

Mer informasjon finner du i læreplanen på Utdanningsdirektoratet sine nettsider.

Studiestart

Opptaket skjer fortløpende inntil studieplassene er besatt. Du kan starte når du selv ønsker når du er tatt opp som elev. Vi har 4 digitale samlinger i året og digitale forelesninger(som er tilgjengelig på nettskolen). Her sendes også innleveringsoppgavene, som studenten får tilbakemelding og karakter på. Det gis også veiledning og oppfølging over mail og telefon. 

Sentrale arbeidsoppgaver
  • Ta imot kunder og være klinikken/stedets ansikt utad
  • Gi gode råd og gi god service til pasienter
  • Veilede pasienter
  • Ha orden og struktur
  • Benytte regelverket forsvarlig i forbindelse med dokumentasjon
  • Kunne dokumentere og vurdere administrative oppgaver
  • Ha dialog med samarbeidspartnere
  • Bestille og oppbevare forbruksmaterialer
  • Vurdere akuttbehov og observere pasienter med tanke på behandling
  • Finne ut av medisinbruk og effekter av dette
  • Sette opp timelister og ha pasientkontakt
  • Tilrettelegge(etter delegering) og utføre sykdomsforebyggende oppgaver
  • Etter bestått eksamener i programfagene kan du søke om autorisasjon som helsesekretær etter gjeldende regler.
Opptakskrav/Søknad

Du må oppfylle et av de følgende kriteriene eller ha en kombinasjon av disse:

 • Generell studiekompetanse
 • Realkompetanse (5 år erfaring innen relevant yrke)
 • Fullført 2 år VGS helseservice og helse og omsorgsfag
Personlige egenskaper

Helsesekretær må ha gode egenskaper til samarbeid samt å kunne jobbe selvstendig. Du må like orden og jobbe effektivt. Å være god til yte kundeservice og ha gode kommunikasjonsevner er viktig. Mellommenneskelige egenskaper er svært viktig i møtet mellom kollegaer, pasienter og pårørende.

Gjennomføring

Du kan begynne studiet når du vil, og du gjennomfører i eget tempo. Kursene inneholder fagstoff, øvingsoppgaver og interaktive oppgaver. Til læreren sender du innsendingsoppgaver slik at du får faglig veiledning og råd i læringsprosessen mot eksamen. De fleste kursene har diskusjonsforum for studenter og eksamenswebinarer hvert semester. I løpet av studietiden har du tilgang på faglærer og studieveileder som kan svare på faglige og praktiske spørsmål du måtte ha. Våre studieveiledere hjelper deg med råd om studieteknikk, eksamensoppmelding eller andre spørsmål om studiene.

Organisering av studiet

Hele studiet vil bli organisert som nettundervisning med oppgaver til hver uke og veiledning tilknyttet dette, slik at du kan starte når du selv ønsker(under forutsetning at vi har ledig plass og at du tas opp som student). Du vil kunne bruke tidsrammen vi har lagt opp til eller tilpasse det til dine muligheter.  Det ligger webinarer/forelesninger tilgjengelig per uke hvor man har oppgaver tilknyttet til disse. Dette skal gi gode signaler på hva som er eksamensrelatert og gi en god forberedelse til eksamen. Vi retter og gir kommentarer på disse. I tillegg vil våre forelesere ha undervisning på samlinger, med muligheter for å stille spørsmål, delta i studiegrupper og ha muligheter for å samtale med både forelesere og andre studenter. Vi har to samlinger per mnd som legges på kveldstid (annenhver onsdag) slik at alle skal kunne delta. Om du er syk eller liknende så er det ikke noe problem. Samlingene ligger ute i etterkant. 

Samlinger

Utdanningen gjennomføres som en kombinasjon av 12 samlinger, webinarer og oppgaveinnleveringer. vDu vil få tilbud om veiledninger med studieansvarlig slik at vi følger deg godt opp. Det er god tid til egenstudier ved hjelp av nettskolen og som studenten kan tilpasse studielengde etter egne muligheter. 

Lærere

Våre lektorer yrkesfagbakgrunn i det faget de underviser i og pedagogisk bakgrunn. Samt tannleger som forteller fra faget og deler sine erfaringer.

Hvilken bakgrunn må du ha

Kurset passer for deg som har Vg1 Helse- og oppvekstfag og Helseservicefag Vg2 eller tilsvarende realkompetanse. Det er mulig å ta dette samtidig, om du ikke har tatt dette enda. Ta gjerne kontakt med oss så sender vi mer informasjon om dette.

Dersom du har tatt grunnskolen i utlandet, må du ha bestått Norskprøven skriftlig og muntlig på minst B1-nivå.

Muligheter for arbeid etter utdanningen

Det er underskudd av tannhelsesekretærer da det er et krav i den offentlige tannhelsetjenesten at de ansatte skal ha fagbrevet. Sekretærene vil være ettertraktet i arbeidsmarkedet.

Tannsekretær/assistent rollen skal utfylle rollen til tannlegen, slik at de skal kunne ha ulike oppgaver i et team. Behovet for mennesker med kjennskap til klinisk utstyr, tilrettelegging, kundemottak og bistand før og etter behandling vil være tannhelse sekretæren sin oppgave.

Fagfornyelsen

Fagfornyelsen innebærer en omfattende endring av alle læreplaner i den videregående skolen. De fleste fagene er de samme, men innholdet blir nytt. 

Innføringen av de nye læreplanene (LK20) startet i 2020, og først ut var fagene på Vg1. Det er nå bare de nye læreplanene på Vg1 som gjelder, og man kan ikke lenger ta privatisteksamen etter gamle læreplaner (LK06). Vg1-fagene du tar hos oss er oppdatert etter den nye lærerplanen: 

Vg3-fag: Siste eksamensgjennomføring er høsten 2023. Du som student vil få tilbud om å flyttes over til det nye kurset (LK20) når dette er klart. Det anbefales derfor å planlegge hvilke kurs du ønsker å avlegge eksamen i først, våre studieveiledere hjelper deg gjerne med dette.

NB! Avlegger du dine eksamener semesteret før siste mulige semester for eksamensgjennomføring, har du en sikkerhetsmargin og mulighet for konteeksamen, dersom du skulle være uheldig å stryke til eksamen eller om noe annet skulle inntreffe. 

Kostnader

Studiet koster kr 35 500,-
Dette inkluderer undervisning, veiledning, eksamensavgift hos FS og fagstoff (nettbasert). Dette kan deles over månedsavdrag. Man kan da velge rentefri ordning over 1 år eller søke lån med månedlige avdrag over 3 år. 

Nettstudiene koster 2 500,- pr mnd.
Et års studie vil si kostnad på 35500, minus 10000 (forutsatt LO støtte) = 25500 total kostnad

Du blir enig med FagSenteret om hele beløpet betales med en gang eller gjennom flere delbetalinger. Kostnaden kan også deles over betalingsordning som utgjør 1200 kr per mnd over tre år.

Hvordan du betaler for utdanningen er opp til deg. FagSenteret har en avtale med lånekassen om en studielånsordning dersom det er av interesse. 

Søknad til Helsesekretær
Det er 14 dager angrerett ved påmelding på studiet. Etter 14 dager er det bindende påmelding.
Click or drag a file to this area to upload.

Kontakt oss

Hvis du ikke har mottatt svar på søknaden innen tre virkedager eller får feilmelding, så gjerne en mail til elev@fagsenteret.com.

Søk lån og stipend i Lånekassen

Våre nettstudier er kvalifiserer for lån og stipend i Lånekassen. Fagbrevet gir mulighet til å søke fullt lån og stipend for fagbrevordningen.