Praksisplan for dyrlegeassistent

Dyrlegeassistent praksisplan

 

 Tema 1: Kundekontakt                                                                                                                          1 Tema 2: Salg                                                                                                                                            2
Tema 3: Klinikkdrift                                                                                                                                 2

Tema 4: Økonomi                                                                                                                                    2
Tema 5: HMS                                                                                                                                           2
Tema 6: Renhold, isolasjon og håndtering av biologisk materiale                                                  3 Tema 7: Håndtering og administrasjon av medikamenter                                                               3
Tema 6: Bildetaging                                                                                                                                3
Tema 7: Prøvetaking                                                                                                                               3
Tema 8: Operasjonsrommet                                                                                                                  4
Tema 9: Klargjøring av dyret, anestesi og monitorering                                                                    4
Tema 10: Klargjøre for mottak av akuttpasient                                                                                  5
Tema 11: Tannpleie og enkle behandlinger                                                                                         5

 

 

Det vil være forskjeller på hva studenten rekker eller har mulighet til å utføre i løpet av praksisperioden. Det er viktig å tilpasse oppgavene til hver enkelt student og til klinikkens rutiner.

Praksisplanen gjennomføres i praksisperioden på totalt 2 måneder/40 dager.

 

Evaluering:

Kryss av for utført oppgave og evaluer måloppnåelsen i skjemaet under. Hvis oppgaven ikke er utført, krysser du ikke av

 

Demonstrert

Vist av klinikken, men kandidaten utfører ikke oppgaven

Kan

Kan utføre hvis mulig

Skal

Skal inngå i praksis

Tema 1: Kundekontakt

Beskrivelse

Utdypning

Måloppnåelse

Lav

Med

Høy

Registrere eiere og pasienter i journal.

 

 

 

 

Ta imot pasienter for innleggelse

Informere eier om risiko i forbindelse med operasjon, avtale henting

 

 

 

Kommunisere med kunde på en god og profesjonell måte

Digitalt og personlig

 

 

 

Sette opp time til konsultasjon og skrive inn anamnese

 

 

 

 

Informere eier om pleie etter enkle behandlinger

 

 

 

 

Ta imot alvorlig syke dyr og dyr som skal avlives

Kommunisere med eier om dette. Kunne klinikkens rutiner

 

 

 

Tema 2: Salg

Beskrivelse

Utdypning

Måloppnåelse

 

Lav

Med

Høy

Lagre og oppbevare salgsvarer på riktig måte.

 

 

 

 

Veilede ved reklamasjon og ha forståelse for reglement

 

 

 

 

Salg og behovsavklaring

Møte behovene til kunden

 

 

 

Informere om fôr og andre salgsvarer

Kunnskap om ernæring og

produkter

 

 

 

Svinn

Hvordan minimere svinn, varerullering, klinikkens rutiner for håndtering av svinn

 

 

 

Sette opp og planlegge salgsarealer

 

 

 

 

Markedsføre og planlegge markedsføringsaktiviteter

 

 

 

 

Tema 3: Klinikkdrift

Beskrivelse

 

Utdypning

Måloppnåelse

 

 

Lav

Lav

Høy

Lagre og vedlikeholde utstyr og varer på riktig måte

 

 

 

 

Fylle på og bestille det som kreves i et undersøkelsesrom og ellers i klinikken

 

 

 

 

Tema 4: Økonomi

Beskrivelse

Utdypning

Måloppnåelse

Lav

Med

Høy

Sette seg inn i klinikkens økonomisystem og rammebetingelser

Budsjett, kalkyler og regnskap

 

 

 

Ta kasseoppgjør

 

 

 

 

Lese av sentrale nøkkeltall

Omløpshastighet, EK, likviditetsgrad, resultatgrad

 

 

 

Fakturering

Rutiner og føring

 

 

 

Tema 5: HMS

Beskrivelse

Utdypning

Måloppnåelse

 

Lav

Med

Høy

Håndtere og løfte riktig. Beskytte seg selv og andre

 

 

 

 

Benytte beskyttelsesutstyr ved behov

 

 

 

 

HMS perm og rutiner

Sette seg inn i bedriftens rutiner og regler

 

 

 

Tema 6: Renhold, isolasjon og håndtering av biologisk materiale

Beskrivelse

Utdypning

Måloppnåelse

Lav

Med

Høy

Velge riktig renhold og desinfisering for hele klinikken i samsvar med smittevernmessige anbefalinger

 

 

 

 

Håndtere biologisk materiale

Fæces, urin, blod, vev og kadaver

 

 

 

Rutiner og tiltak under og etter isolasjon

Smittevern

 

 

 

Tema 7: Håndtering og administrasjon av medikamenter

Beskrivelse

Utdypning

Måloppnåelse

Lav

Med

Høy

Håndtering og riktig oppbevaring av medikamenter

 

 

 

 

Administrasjon av medikamenter

Påflekkingsvæske, klyster, tabletter

 

 

 

Administrasjon av subkutane, intravenøse og intramuskulære injeksjoner

 

 

 

 

Tema 6: Bildetaking

Beskrivelse

Utdypning

Måloppnåelse

Lav

Med

Høy

Vedlikeholde og rengjøre utstyr for bildediagnostikk

Røntgen, endoskopi og ultralyd

 

 

 

Opprettholde god strålehygiene

 

 

 

 

Bistå ved røntgen- og ultralydundersøkelse

Merke bildet, posisjonere og holde dyret

 

 

 

 

Tema 7: Prøvetakning

Beskrivelse

Utdypning

Måloppnåelse

Lav

Med

Høy

Klargjøre for prøvetakning

Blodprøveglass, objektglass, svaber osv

 

 

 

Gjøre klar prøver for analyser

Sentrifugere prøver, farge prøver osv

 

 

 

Bistå ved prøvetakning

 

Urin fæces, biopsi, blod, hud/hår, sæd, utstryk, svaberprøve

 

 

 

Pakking/merking av prøver og utfylling av rekvisisjon

 

 

 

 

Bruke, rengjøre og vedlikeholde analyseutstyr

Refraktometer, sentrifuge, mikroskop og analyseapparater

 

 

 

Tema 8: Operasjonsrommet

Beskrivelse

Utdypning

Måloppnåelse

Lav

Med

Høy

Renhold og desinfisering av operasjonsrommet

 

 

 

 

Hygiene og bekledning

 

 

 

 

Opptreden og sikkerhet

Før, under og etter operasjonen

 

 

 

Tilpasse lyssetting, klargjøre/posisjonere dyret

 

 

 

 

Klargjøre rommet for operasjon

Operasjonsbordet, lys, utstyr og forbruksmateriale

 

 

 

Bistå kirurg

Åpne utstyr og forbruksmateriale sterilt mm.

 

 

 

Kirurgisk innskrubbingsprosedyre

 

 

 

 

Telle forbruksmaterialer og operasjonsinstrumenter under/etter operasjonen

 

 

 

 

Kassere kanyler, nåler, skalpell og annet utstyr i tillegg til biologisk materiale

 

 

 

 

Rengjøre, pakke og sterilisere operasjonsinstrumenter og utstyr.

 

 

 

 

Tema 9: Klargjøring av dyret, anestesi og monitorering

Beskrivelse

Utdypning

Måloppnåelse

Lav

Med

Høy

Forberede og kontrollere anestesiapparatet

 

 

 

 

Forberede monitor

 

 

 

 

Forberede for innleggelse av venekateter. Posisjonere dyr og stemme opp passende vene

 

 

 

 

Klargjøre dyret for operasjon

Barbere, vaske og desinfisere

 

 

 

Klargjøre for intubering

Finn frem nødvendig utstyr og legge dyret i riktig posisjon

 

 

 

Intubere dyret

 

 

 

 

Flytte dyret til operasjonssal på en trygg måte

 

 

 

 

Sette på overvåkningsutstyr

Pulsoksymeter, kapnograf, EKG, blodtrykksmåling, termometer

 

 

 

Monitorering under operasjon

 

 

 

 

Forberede pasient og miljø for oppvåkning

 

 

 

 

Overvåke dyret under oppvåkningen og fram til hjemsendelse

Smerte, stress, væske og fôrinntak. Urinering og avføring

 

 

 

Observasjon og pleie av kirurgiske sår. Sikre at pasienten ikke kommer til såret

 

 

 

 

Tema 10: Klargjøre for mottak av akuttpasient

Beskrivelse

Utdypning

Måloppnåelse

Lav

Med

Høy

Gjøre klart for mottak av akuttpasient

Tube, venekateter, væske, utstyr til oksygenering mm

 

 

 

Yte førstehjelp

Stoppe blødning, blokkerte luftveier, hjerte- og lungeredning

 

 

 

Klargjøre for innleggelse, overvåke og pleie av kritisk syk pasient.

 

 

 

 

Klargjøre for keisersnitt

Håndklær, væske, ekstra operasjonsutstyr, lun plass til valpene, respirasjonsstimulerende medisin, vekt

 

 

 

Tema 11: Tannpleie og enkle behandlinger

Beskrivelse

Utdypning

Måloppnåelse

Lav

Med

Høy

Ta imot og forberede pasienten for tannpleie

 

 

 

 

Klargjøre rom og utstyr for tannbehandling

 

 

 

 

Utføre tannsteinsfjerning

 

 

 

 

Ta tannrøntgen

 

 

 

 

Assistere ved tannpleie

 

 

 

 

Skrive tannjournal

 

 

 

 

Rense forhud hannhund

 

 

 

 

Rense ører

 

 

 

 

Tømme og skylle analkjertler

 

 

 

 

Klippe klør

 

 

 

 

Oversikt over kommende samlinger for dyrlegeassistenter

Første samling 25.08-27.08:

Tema– drektighet, avel og stell

Mottak av pasienter, telefonsamtale og timebestilling

 

Andre samling 13.10-15.10:

Tema– Dyreadferd og dyreetikk

Hund, katt, hest

 

Tredje samling 24.11-26.11:

Tema– Renhold, forberedelse og oppgaver ved operasjon

Anatomi og sykdomslære

 

Fjerde samling 19.01-21.01:

Tema– Hva er akutt og ikke akutt

Vaksinasjon, laboratoriearbeid og rutiner i klinikk

 

Femte samling 01.03-03.03:

Tema– Ernæring og ernæring ved sykdommer

Anatomi og sykdomslære 

 

Sjette samling 12.04-14.04:

Tema– Tannpleie. Medisinhåndtering. Hva er din oppgave og ikke. Forberedelse til eksamen

 

Vi ønsker våre studenter velkommen til samling

 

Års og ukesplan

 • Uke 1:
-Introduksjon og innhold
-Oppgaveløsning


• Uke 2-3:
-Rutiner i klinikk og timeoppsett
-Vaksinasjon
-Grunnundersøkelse
-Butikkdrift og kjøpsadferd


• Uke 4-5:
-Kundekontakt og telefonkontakt
-De vanligste hendelsene og kundeservice
-Assistere i klinikk
-Raser(katt og hund)


• Uke 6-7:
-Dyreadferd
-Oppdrett og løpetid
– Renhold
-Rutiner i klinikk og Ikt i klinikk
• Uke 8-9:
-Utstyr i klinikk
-Bandasje
-Timeplanlegging i klinikk
-Eutanesi


• Uke 10-15:
-Introduksjon anatomi: respirasjon, reproduksjon, urogenitalsystemet,
nerver, endokrine kjertler, hud, muskler, øret, tenner, øyet, fordøyelse,
skjelett, sirkulasjonssystemet, gassutveksling, bevegelsesapparatet.


• Uke 16-17:
-Blodprøvetakning og urinprøver
-Blod og lymfesystemet
-Bransjekunnskap
-Forbruksartikler

• Uke 18-19:
-Diagnostisering
-Anestesi(grunnleggende)
-Forberedelse og etterarbeid ved operasjon for assistent
-Radiologi


• Uke 20-21:
-Grunnleggende ernæring
-Leddproblemer og ernæring
-Overvekt og ernæring
-Urinveier og ernæring


• Uke 22-23:
-Osteoartritt og ernæring
-Hudproblemer og ernæring
-Spesialfòr


• Uke 24-25:
-Mottak av pasienter og holde dyr
-Personvern
-Hundeadferd
-Katteadferd


• – Uke 26-27:
-Om Hunden og hundesykdommer
-Valper
-Om katten og kattesykdommer
-Om kanin og kaninsykdommer
-Reptiler


• Uke 28-29:
-Tannhelse og tannanatomi
-Parasitter
-Infeksjonssykdommer og smitte
-Nyrer


• Uke 30-34:
-Anatomi fortsetter
– Hva er akutt og mottak av akutttilfeller
-Felleskatalogen, forståelse av denne og utregning av medisiner


• Uke 35-36:
-Hesten
-Hestenskropp og fòring
-Hesteadferd og forståelse av denne
-Anatomi- fugler og gnagere
-Sutur


• Uke 37-38:
-HMS
-HMS og utstyr i klinikk
-Forbruksartikler
-Blodprøver


• Uke 38-40:
-Karaktersetting
-Hvordan forberede seg til eksamen
-Om eksamen


Ukeplanen er ment som en retningslinje om man ønsker å ta studiet over ett år. Det er store
muligheter for individuelle tilpasninger. Vi avslutter med skriftlig eksamen som utføres
hjemme og sendes inn etter dag tre. Denne skal forsvares muntlig slik at vi setter opp en
muntlig høring som utføres over teams. Det utstedes diplom med karakter.
Opplæring er lagt opp med en praktisk vinkling mot det daglige virke for å bistå veterinær,
dyrepleier og dyrlegesekretær slik at dyrlegeassistentene får et grunnlag for aktiv deltagelse i
arbeidslivet.