Program for samlinger/foredrag

Samlinger 2023-2024

Fredager: 18.00-20.00

Lørdager: 10- 13.00

Søndager 10- 14.00

Oversikt

Første samling 25.08-27.08:

Tema– drektighet, avel og stell

Mottak av pasienter, telefonsamtale og timebestilling

 

Andre samling 13.10-15.10:

Tema– Dyreadferd og dyreetikk

Hund, katt, hest

 

Tredje samling 24.11-26.11:

Tema– Renhold, forberedelse og oppgaver ved operasjon

Anatomi og sykdomslære

 

Fjerde samling 19.01-21.01:

Tema– Hva er akutt og ikke akutt

Vaksinasjon, laboratoriearbeid og rutiner i klinikk

 

Femte samling 01.03-03.03:

Tema– Ernæring og ernæring ved sykdommer

Anatomi og sykdomslære 

 

Sjette samling 12.04-14.04:

Tema– Tannpleie. Medisinhåndtering. Hva er din oppgave og ikke. Forberedelse til eksamen

 

Vi ønsker våre studenter velkommen til samling

 

Års og ukesplan

 • Uke 1:
-Introduksjon og innhold
-Oppgaveløsning


• Uke 2-3:
-Rutiner i klinikk og timeoppsett
-Vaksinasjon
-Grunnundersøkelse
-Butikkdrift og kjøpsadferd


• Uke 4-5:
-Kundekontakt og telefonkontakt
-De vanligste hendelsene og kundeservice
-Assistere i klinikk
-Raser(katt og hund)


• Uke 6-7:
-Dyreadferd
-Oppdrett og løpetid
– Renhold
-Rutiner i klinikk og Ikt i klinikk
• Uke 8-9:
-Utstyr i klinikk
-Bandasje
-Timeplanlegging i klinikk
-Eutanesi


• Uke 10-15:
-Introduksjon anatomi: respirasjon, reproduksjon, urogenitalsystemet,
nerver, endokrine kjertler, hud, muskler, øret, tenner, øyet, fordøyelse,
skjelett, sirkulasjonssystemet, gassutveksling, bevegelsesapparatet.


• Uke 16-17:
-Blodprøvetakning og urinprøver
-Blod og lymfesystemet
-Bransjekunnskap
-Forbruksartikler

• Uke 18-19:
-Diagnostisering
-Anestesi(grunnleggende)
-Forberedelse og etterarbeid ved operasjon for assistent
-Radiologi


• Uke 20-21:
-Grunnleggende ernæring
-Leddproblemer og ernæring
-Overvekt og ernæring
-Urinveier og ernæring


• Uke 22-23:
-Osteoartritt og ernæring
-Hudproblemer og ernæring
-Spesialfòr


• Uke 24-25:
-Mottak av pasienter og holde dyr
-Personvern
-Hundeadferd
-Katteadferd


• – Uke 26-27:
-Om Hunden og hundesykdommer
-Valper
-Om katten og kattesykdommer
-Om kanin og kaninsykdommer
-Reptiler


• Uke 28-29:
-Tannhelse og tannanatomi
-Parasitter
-Infeksjonssykdommer og smitte
-Nyrer


• Uke 30-34:
-Anatomi fortsetter
– Hva er akutt og mottak av akutttilfeller
-Felleskatalogen, forståelse av denne og utregning av medisiner


• Uke 35-36:
-Hesten
-Hestenskropp og fòring
-Hesteadferd og forståelse av denne
-Anatomi- fugler og gnagere
-Sutur


• Uke 37-38:
-HMS
-HMS og utstyr i klinikk
-Forbruksartikler
-Blodprøver


• Uke 38-40:
-Karaktersetting
-Hvordan forberede seg til eksamen
-Om eksamen


Ukeplanen er ment som en retningslinje om man ønsker å ta studiet over ett år. Det er store
muligheter for individuelle tilpasninger. Vi avslutter med skriftlig eksamen som utføres
hjemme og sendes inn etter dag tre. Denne skal forsvares muntlig slik at vi setter opp en
muntlig høring som utføres over teams. Det utstedes diplom med karakter.
Opplæring er lagt opp med en praktisk vinkling mot det daglige virke for å bistå veterinær,
dyrepleier og dyrlegesekretær slik at dyrlegeassistentene får et grunnlag for aktiv deltagelse i
arbeidslivet.

Kontakt oss

Hvis du ikke har mottatt svar på søknaden innen tre virkedager eller får feilmelding, så gjerne en mail til elev@fagsenteret.com.