Jobbannonser og praksisplasser

JOBBANNONSER

De vanligste spørsmålene og svarene på disse:

 
Hva er forskjellen mellom Dyrlegeassistent(D.A) og dyrlegesekretær(D.S) utdanningen?
D.S har en administrativ del som D.A ikke har. D.A har derimot en dypere del som går mot å assistere og på kunnskap om dyrene.

 

Er veterinærklinikkassistentkurset fullstendig fjernundervisning?
Ja, det er det. Det er nettforelesninger via nettskole og teams. I tillegg får du veiledning via telefon og mail. Innleveringer korrigeres med kommentarer og karakterer slik at du får god veiledning før eksamen.

 

Når starter kurset?
Det starter fortløpende fordi forelesningene tas opp og lastes opp til nettskolen. Så du kan se dem når du vil og så mange ganger du vil. I tillegg er det ikke noe problem om du starter studiene etter at det er normal oppstart(i august) da dette er innspilt.

 

Hvor mange uker har man praksis?
Vi anbefaler minst 40 dager. Vi sender deg et praksisbrev når du ønsker å begynne å søke.

 

Jeg ønsker mer informasjon om hva som kreves for å søke denne opplæringen. Hvilke karakterer kreves?
Du bedømmes ikke kun på grunnlag av karakterer da vi også legger vekt på arbeidserfaring slik at du ikke nødvendigvis trenger å ha et høyt snitt for å komme inn. Arbeidserfaringen kan være fra arbeid med dyr eller med mennesker. Begge deler er like relevante.

 

Jeg er interessert i å vite mer spesifikt hvilke forutsetninger/opplæring du trenger for å kunne søke på opplæringen?
Du trenger kun å ha vitnemål fra videregående skole eller arbeidserfaring. Vi vekter dette basert på modellen vår, så du må søke og se. Det skal ikke være for vanskelig å komme inn. Legg ved karakterer (fra videregående) i søknaden eller send dem via e-post. Vi vil stå som en referanse for deg i fremtiden, derfor er det viktig for oss å ha informasjon om hva som kan være viktig også i en fortsatt jobbsøking.

 

Ønsker å ta dyrlegeassistentstudiet. Ser at fagbrev i salgsfag er inkludert, men ønsker ikke å ta dette. Må jeg det?
Nei, fagbrevet er med kun som et ekstra gode og er inkludert. Det er ikke nødvendig å ta dette om du ikke ønsker det.

Ønsker å få litt mer informasjon om opplæringen, hvordan fungerer det hvis du ikke klarer å få praksisplass?
Du vil ikke stryke på grunn av dette, fordi du kan gjøre praksis mens du jobber på en klinikk senere også. Vi trenger tilbakemelding/dokumentasjon på at dette er gjennomført slik at tittelen din er komplett og godkjent etter gjennomført praksis. Det betyr at du kan ta eksamen og få vitnemål uten praksis.

 

Omtrent hvor mange timer i uken bruker du på å studere?
Dette er veldig individuelt, men i snitt vil det være rundt 20 timer på heltid og 10 på deltid (med kurset over 2 år)

 

Gir studiet rett på lån og stipend i lånekassen? Det gir rett til studielån på grunnlag av salgsfaget. Se mer om dette ved å trykke på Lånekassen, på nettsiden, for studiet du ønsker å søke på. Du må selv sørge for at du oppfyller kravene for å ta fagbrevet i salg, service og sikkerhet som blant annet innebærer at du må ha fem års arbeidserfaring når du skal opp til fagbprøven. Tidligere arbeidserfaring teller med.

 

Jeg lurer på hva opptakskravene er? Jeg har ingen arbeidserfaring fra jobb med dyr, men har jobbet som personlig trener siden 2018. Er det nok eller bør jeg begynne med kurs i dette?
Dette er en veldig relevant bakgrunn da du har jobbet med mennesker. Dette vurderes sammen med eventuelle videregåendeskolefag. Det betyr at dersom du mangler fag fra videregående, vil arbeidserfaring kunne supplere dette.

 

Jeg ønsker å ta fagbrev i dyrefaget. Kan jeg søke studieplass og ta dette etter ett år?
Det kommer ann på om du har nok erfaring i arbeidet med dyr. Når du skal ta selve prøven i fagbrevet så må du ha totalt fem år. Det vil med andre ord si at om du jobber 100% nå og har tre års arbeidserfaring fra tidligere så er det fint å starte å lese nå. Da vil du ha god nok tid til å lese frem til du kan avlegge prøven.

 

Jeg er interessert i å få et større innblikk i hva kurset innebærer? Hvordan kombinerer jeg det best med min fulltidsjobb?
Vi sender deg gjerne informasjon via e-post. Du kan enkelt kombinere studiene med jobb. Vi er opptatt av å legge til rette for dette da vår filosofi er at alle våre studenter skal ha mulighet til å kombinere studiene med familie og jobb. Det betyr at så lenge du er ferdig med studiene innen 3 år, så går det bra. Det koster ikke mer hvis du bruker mer enn ett år på kurset og du vil kunne få tilgang til nettskolen frem til eksamen. Vi tilrettelegger slik at du kan ta eksamen en av de 4 gangene i året som vi arrangerer dette. Du trenger bare å gi oss beskjed når du er klar til å ta den.

 

Er søknaden om utdanningen bindende, det vil si plikter du å betale for plass dersom du vurderes som kvalifisert og får tilbud om plass? Eller hvordan fungerer det? Det er 14 dagers angrerett etter at vi mottar søknaden. Du vil motta et angrerettskjema når du blir akseptert. Sender du en søknad og ikke hører noe fra oss innen tre dager, vennligst kontakt oss. Dersom du søker og mener du ikke har fått svar, men angrer, må du sjekke søppelposten din og ta kontakt. Da kan det være at e-posten din ikke fungerer optimalt eller lignende. Du må i så fall avregistrere deg innen 14 dager.

 

Hvor lang tid tar ca fra søknad til akseptmelding?
Maks 3 virkedager

 

Når starter neste kurs (hvis du søker i april)?
Du kan starte fortløpende fordi alle forelesninger tas opp og kan sees i etterkant. Forelesninger kan også følges på nett. Det er møter på teams og det er også veiledning når du trenger det.

 

Er det mulig å øke tempoet i utdanningen, dvs. fullføre raskere enn ett år?
Ja, det går bra.

 

Jeg tenkte å sjekke om det er mulig å søke økonomisk støtte til utdanningen Nav.
Ja, det er flere studenter som har fått støtte til utdanningen sin.

 

Jeg har lenge tenkt på å bli resepsjonist i klinikk(ta dyrlegesekretær), MEN jeg har et spørsmål om dette. Jeg har ikke videregående kvalifikasjoner, er det en hindring? Men har 10 års arbeidserfaring, vanligvis i butikk.
Det er absolutt relevant.

 

Er det et norsk selskap?
Ja

 

Hvordan fungerer eksamen for dyrlegeassistent?
Eksamen er fra fredag til søndag. Det er hjemmeeksamen med hjelpemidler. Caseoppgaver for helhetsforståelse for bruk av kunnskap i klinisk arbeid. Det er en egen test for dyrepleiere nivå 2 med praksis med for eksempel blodprøvetaking.

Kontakt oss

Hvis du ønsker å sette inn jobbannonse eller søker etter studenter til praksis. Ta gjerne kontakt med oss på post@fagsenteret.com